headerphoto

Rävsaxen

Min första roman Rävsaxen handlar om några människor som vill bryta sej ur den rävsax som vårt ekonomiska system har satt oss i, vårt beroende av ständig materiell tillväxt. Ska världen räddas räcker det inte med att vi ändrar sinnelaget, vi måste analysera, se vilka strukturer som råder och inse att som det är så sitter vi alla fast i en rävsax.

I sin strävan att hejda katastrofen finner Alvar vänner som har olika livserfarenheter och sätt att förhålla sig till livet och världen. Tillsammans vill de skapa ett alternativ."

....................................................................................

”Manuset har en frisk framåtrörelse – läsaren följer med stor nyfikenhet de fyra huvudkaraktärernas försök att skapa en gemensam mening med livet.
Att skriva om existensens vara eller icke vara, kunde lätt ha resulterat i moraliserande pekpinnar vilka hade begränsat den presumtiva läsekretsen betänkligt. Men genom att förmedla budskap i en roman med karaktärer som vi känner igen oss i – samt att föra in kärlekstemat – öppnar texten upp för möjligheten att nå de många.
Kafémiljön, såsom den beskrivs, för mig i tankarna till Sartres och Beauvoirs Paris under 50- och 60-talet. De intellektuella satt redan då och diskuterade; alltmedan orättvisor och krig härjade vilt i världen utanför. Men utan deras tankar, utan deras vilja att förändra och föra budskap om medmänsklighet vidare – var hade vi varit idag …?”

Lektör Katarina Bräutigam Vastamäki

s

Boken

Du kan ladda ner "Rävsaxen" i PDF-format via följande länk:
Rävsaxen