headerphoto

Varför skriva?

Jag har länge haft för vana att skriva ner mina tankar och känslor om vad som händer runt mej och i världen. När jag skriver kan jag komma i ett kontemplativt tillstånd, jag är både starkt i nuet och betraktare, upplever livet på avstånd. Jag tycker om det tillståndet, det är som om jag är i ett djupare nu. Att skriva är också ett bra sätt att tänka, tankar och åsikter som finns i hjärnan ser annorlunda ut när de formuleras i skrift, man genomskådar sina förenklingar och fördomar. Man kan också få tankar att växa, att blomma ut.

Vi lever i samtiden, vi måste försörja oss, få oss själva och våra barn anpassade, överhuvudtaget hitta en social förankring. Jag tror att samtidigt har många svårt att känna sej helt hemma i tiden. Världen rusar och vi vet inte mot vad. Det är lätt att vara kritisk mot utvecklingen men svårt att se alternativen. När jag pensionerades fick jag tid att formulera mej. Jag ville göra mej förstådd både inför mej själv och andra. Och det har blivit två böcker, Rävsaxen och Döden, Kärleken och Marknadens logik, som båda är en blandning av fiktion och egna upplevelser.

b

Kort biografi:

Jag har varit verksam som arkitekt i huvudsak inom offentlig förvaltning i Sverige men också i England och på Kap Verdeöarna. 1995 började jag bygga ett hus i ekobyn Skärkäll för att visa hur man både ekologiskt och ekonomiskt kan skaffa sej en bostad.

Mer om mig

På senare år har jag målat mycket, en del av mina tavlor kan du se på min hemsida:
www.hakanolson.se